NOWY UŻYTKOWNIKU! Wiadomość dot. aktywacji konta (po rejestracji na forum) na skrzynce mailowej może znajdować się w folderze Spam. Prosimy to uwzględnić! Konta nieaktywowane w przeciągu 5-7 dni są usuwane przez administrację!


Regulamin firmy Blue-Trans Spedition
#1
Information 
[Obrazek: TZdpiRZ.png]== POSTANOWIENIA OGÓLNE. ==

1. Regulamin firmy został stworzony przez zarząd. Zakaz kopiowania oraz rozpowszechniania poniższych treści, wszelkie prawa zastrzeżone.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie po upływie 24h od ich publikacji.
3. Zarząd firmy składa się z następujących stanowisk: Szefa, Vice-Szefa oraz HR Managera.
4. Za wszelkie istotne decyzje oraz kwestie formalne związane z firmą odpowiedzialny jest zarząd
5. Wszelkie problemy w firmie staramy się rozwiązywać wspólnie, zaś zarząd dokłada wszelkich starań w celu jak najbardziej pomyślnego rozwiązywania ich.
6. Obowiązuje zakaz wchodzenia w konflikty z członkami innych spedycji. Staramy się godnie reprezentować wizerunek firmy, gdyż każdy pracownik jest jej wizytówką. W razie konfliktów lub prowokacji ze strony członków innych spedycji, niezwłocznie powiadom zarząd firmy. Nie wchodź z nikim w dyskusje na własną rękę!


== PODSTAWOWE ZASADY  ==

1. Podstawą jest posiadanie gry Euro Truck Simulator 2, wraz z dodatkami Going East , Skandynawia, Vive La France, Italia, Beyond the Baltic Sea, Road to the Black Sea oraz Iberia.
2. Minimalna ilość kilometrów przejechanych w tygodniu wynosi 5000 (słownie: pięć tysięcy) kilometrów:
    a) tylko dla Euro Truck Simulator 2 - bez zmian
    b) dla American Truck Simulator - minimum 1 trasa oddana z gry Euro Truck Simulator 2 (zlecenia lub rynek zewnętrzny - World of Trucks) , reszta tras według dowolnej konfiguracji (ATS/ETS).
3. Norma tygodniowa musi się składać z minimum 2 tras.
4. Kierowca może wrzucić maksymalnie 10 tras dziennie
5. Każda trasa oddawana na tachograf musi liczyć co najmniej 500 kilometrów.
6. Maksymalny kilometraż pojedynczej trasy może wynosić maksymalnie 10000 kilometrów.
    a) Zasada ta nie dotyczy kontraktów wykonywanych przez World of Trucks. W przypadku tych kontraktów nie ma narzuconego maksymalnego limitu kilometrów.
7. Kierowca musi zastosować się do reguł wrzucania tras (odnośnik do tematu).
8. Wszyscy pracownicy firmy zobowiązani są do reprezentowania firmy poprzez: malowanie ustalone przez zarząd, tag w grze [ Blue-TranS ] oraz tag w nicku TruckersMP [BTS] (np. [ Blue-TranS ] [BTS] Duch ).
9. Pracownicy, którzy przebywają na serwerach TS3 oraz Discord innych spedycji, zobowiązani są do dodania przed nickiem tagu [BTS] (np. [BTS] Duch )
10. Na każdego pracownika przysługuje 42 dni urlopu w ciągu roku.
11. Każdy pracownik firmy musi brać czynny udział w życiu firmowym (obecność na serwerze TeamSpeak 3, obecność na forum, jazda z członkami firmy). Zarząd Firmy może egzekwować brak aktywności ostrzeżeniem lub wydaleniem z firmy.
12. Każdy pracownik musi mieć dostępny:
a) publiczny profil na Steamie,
b) publiczny profil na TruckersMP,
c) publiczny profil na Trucksbooku.
13. Każda osoba, która wykonuje trasę, musi w jej trakcie mieć włączony program Trucksbook (która jest też zalogowana do swojego konta).
14. Kierowca nie może być zatrudniony w dwóch firmach naraz.
15. Firma uwzględnia trasy wykonane na serwerach Simulation oraz ProMods.
16. Pracownik który będąc w firmie dobrowolnie opuścił jej szeregi, dysponuje trzema szansami na ponowne wstąpienie. Jednakże takowa osoba może wnioskować o ponowne zatrudnienie w firmie po upływie trzech miesięcy od potwierdzenia wypowiedzenia przez członka zarządu.
17. Tydzień rozliczeniowy trwa do każdej niedzieli, do godziny 23:59.
18. Miesiąc rozliczeniowy trwa do pierwszego dnia następnego miesiąca, do godziny 0:00.


== PROCES REKRUTACJI ==

1. Minimalny wiek zgłaszającego to 18 lat (możliwe wyjątki).
2. Zgłaszający musi posiadać DLC do gry Euro Truck Simulator 2 - Going East (Ekspansja Polska), Skandynawia, Vive la France, Italia, Beyond the Baltic Sea, Road to the Black Sea oraz Iberia.
3. Obowiązkiem jest posiadanie publicznego profilu na Steamie (wraz z grami!), TruckersMP (wraz z widocznymi banami!) oraz Trucksbook (wraz z widocznym profilem Steam).
    a) Akceptowana jest ilość 3 aktywnych banów na TruckersMP.
    b) Reguła tyczy się osób starających się o angaż w firmie, jak i osoby które są zatrudnione w niej.
4. Podania publikujemy w dziale Rekrutacja.
5. Wszelkie podania są weryfikowane od 1 do 3 dni.
6. Użytkownik może 2 razy starać się aplikować do firmy, po uprzednim odrzuceniu podania. Za trzecim razem, użytkownik może starać się o dołączenie do firmy dopiero po upływie dwóch miesięcy od ostatniego odrzucenia podania. Dotyczy to podań, które są odrzucane z mało istotnych powodów.
7. Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia osoby, której opinia wśród społeczności TruckersMP może budzić wątpliwości co do zachowania takowej osoby
8. Po pozytywnej weryfikacji podania przez zarząd firmy, osoba odpowiedzialna za rekrutację zaprasza zainteresowanego na serwer TeamSpeak3 w celu ustalenia terminu jazdy próbnej. Wszelkie informacje dotyczące jazdy próbnej zostaną przekazane przy rozmowie na serwerze TeamSpeak3 oraz na forum, pod podaniem osoby zainteresowanej.
9. Jazda próbna ma postać konwoju. Uczestniczą w niej kandydat oraz pracownicy firmy wraz z członkiem lub członkami zarządu.
10. Podpis potrzebny do wzoru podania, potwierdzający przeczytanie regulaminu to "Węże w kapuciach" (brak wpisanego hasła we wzorze podania skutkuje automatycznym odrzuceniem podania).
11. Po odbyciu jazdy próbnej, zarząd firmy zwołuje pracowników firmy, którzy uczestniczyli w jeździe próbnej w celu ocenienia kandydata. Ocena potencjalnego rekruta odbywa się poprzez wypełnienie ankiety. W ankiecie uwzględniane są wszystkie aspekty mające znaczenie przy ocenie kandydata na rekruta.
12. Po zakończeniu jazdy próbnej, rekrut zostaje zapoznany z werdyktem pracowników odnośnie odbytej jazdy próbnej. W przypadku pozytywnej oceny, kandydat zostaje zaproszony przez osobę do tego uprawnioną w celu dokończenia procesu rekrutacji. Ocena negatywna jazdy próbnej jest oceniana jak odrzucenie podania (Proces rekrutacji, punkt 6).== OKRES PRÓBNY ==

1. Rekrut, zatrudniając się w firmie zobowiązuje się do wykonania  minimum 15000 (słownie: piętnaście tysięcy) kilometrów w grze Euro Truck Simulator 2, w przeciągu dwóch tygodni od chwili zatrudnienia.
2. Kierowca po zatrudnieniu, jest zobowiązany do dodania prefiksu firmowego wraz z oznaczeniem dla rekrutów do nicku na Steamie oraz na TruckersMP (np. [BTS-R] Duch).
    a) Jeżeli rekrut nie może zmienić nicku na TruckersMP (m.in. spowodowane niedawno zmienionym nickiem), zobowiązany jest dodać przedrostek do nicku Steam.
3. Kierowca ma obowiązek przemalowania się na malowanie próbne (jednolite malowanie, srebrne) oraz posiadania wzoru tablic z kraju Dania.
    a) Po pozytywnym zakończeniu okresu próbnego, kierowca będzie mógł się przemalować na malowanie firmowe (metaliczny, niebieski) oraz zmienienia wzoru tablic na kraj Polska.
    b) Wszelkie malowania są dostępne na forum, w dziale “Dodatki”.
4. Wszyscy kierowcy mają obowiązek ocenić okres próbny rekruta. Ocena powinna zostać wysłana drogą mailową, na adres podany przez zarząd firmy (lub na forum w sekcji dla pracowników).
    a) W głosowaniu nie biorą udziału inni rekruci.
5. Rekrut, który ukończył okres próbny z wynikiem negatywnym (np. za nieprzejechanie określonej liczby kilometrów, etc.), może starać się o ponowne przyjęcie do firmy 6 miesięcy od ukończenia ostatniego okresu próbnego.
    a) Od zarządu zależy, czy daną osobę chce przyjąć ponownie
    b) Kandydat ma dwie szanse odbycia okresu próbnego wg w/w zasady (pierwszy okres próbny - wynik negatywny, drugi okres próbny (po 6 miesiącach przerwy) - wynik negatywny = brak możliwości ponownego starania się o przyjęcie do firmy).
6. Kierowcom będącym na okresie próbnym nie przysługują urlopy.
7. Rekrut ma obowiązek przebywać na serwerze firmowym TeamSpeak, na kanale głównym "Rozmówki", podczas gry Euro Truck Simulator 2: Multiplayer. Aktywność na TS'ie jest istotnym czynnikiem.
8. Zarząd firmy może decydować o przerwaniu okresu próbnego rekruta, jeżeli stwierdzi brak aktywności w grze jak i w życiu firmowym.
a) Głównie oceniany jest pierwszy tydzień przed ocenianiem rekruta przez pracowników firmy.
b) Dodatkowo, osoba ta ma zakaz ponownego dołączenia do firmy.
9. Kierowca od momentu wydania decyzji o ukończeniu okresu próbnego z wynikiem pozytywnym jest objęty tzw. okresem ochronnym. Okres ten trwa jeden miesiąc. Podczas tego okresu kierowca nie może zdobyć ostrzeżeń (zwykłe oraz za brak opinii) oraz nie może wziąć urlopu.


== PUNKTY LOJALNOŚCIOWE==

1. W firmie Blue-Trans Spedition obowiązuje system punktów lojalnościowych.
2. Program lojalnościowy to system mający na celu uatrakcyjnić pracownikom firmy uczestnictwo we wszelkiej maści firmowych imprezach oraz zapewnić jak największą satysfakcję z aktywnego uczestnictwa w życiu firmy.
3. Punkty owe można pozyskać m.in. za uczestnictwo w konwojach organizowanych zarówno przez firmę jak i na konwojach w których nasza firma “gości” oraz za inne, ponadprogramowe aktywności.
4. Punkty lojalnościowe mogą służyć pracownikowi w różnych celach, m.in. do redukcji nabytych wcześniej przez pracownika ostrzeżeń lub uzyskania możliwości jazdy z dowolnym malowaniem ciągnika przez okres jednego tygodnia.


== SYSTEM KARNY ==

1. Pracownik może posiadać 3 aktywne bany na TruckersMP. Kolejny ban automatycznie kwalifikuje do zwolnienia z firmy, bez prawa do powrotu.
2. Ostrzeżenia dzielą się na:
  a) ogólne (m.in. za brak normy tygodniowej czy ogólne zachowanie)
  b) za brak oceny rekruta
3. Pracownik może otrzymać trzy ostrzeżenia.
  a) Jeżeli pracownik otrzyma czwarte ostrzeżenie (ogólne), wtedy traktowane jest jako zwolnienie dyscyplinarne z firmy
  b) Jeżeli pracownik otrzyma czwarte ostrzeżenie (za brak opinii nt. kierowców, itp.), wtedy takie ostrzeżenia są zamieniane na jedno ogólne ostrzeżenie
4. Kierowca ma prawo do redukcji ostrzeżeń ogólnych.
  a) Zgłaszając wcześniej akces o zredukowaniu ostrzeżenia, kierowca jest zobligowany do wykonania karnej normy tygodniowej w postaci 15000 (słownie: piętnaście tysięcy) kilometrów. Przez ten okres, kierowca musi wykonać zlecenia z serwisu World of Trucks (tzw. kontrakty).
  b) Kierowca może raz w miesiącu zredukować ostrzeżenie ogólne.
  c) Niewykonanie karnej normy tygodniowej skutkuje otrzymaniem następnego ostrzeżenia.
5. Istnieje ostrzeżenia zwane "czerwoną kartką". Jest to ostrzeżenie dotyczące m.in. nagannego zachowania w firmie. Kolejne takie ostrzeżenie kończy się zwolnieniem dyscyplinarnym z firmy.
6. Wszelkie decyzje personalne podejmuje zarząd.
7. Otrzymywane ostrzeżenia są zachowywane do chwili zwolnienia z firmy.
8. W razie niedostosowania się do w/w punktów regulaminu będą wyciągane konsekwencje.
#2
Aktualizacja regulaminu: 3 stycznia 2021r.
Zmiany wejdą w życie: 4 stycznia 2021r.


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości