NOWY UŻYTKOWNIKU! Wiadomość oaktywacji konta (po rejestracji na forum) na skrzynce mailowej może znajdować się w folderze Spam (jeżeli rejestrowałeś/-aś się z poczty Interia, WP, Onet, O2 - przede wszystkim, sprawdź!). Prosimy to uwzględnić! Konta nieaktywowane w przeciągu 5-7 dni są usuwane przez administrację!


Regulamin firmy Blue-Trans Spedition
#1
Information 
[Obrazek: bts.png]

REGULAMIN FIRMY BLUE-TRANS SPEDITION
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Regulamin firmy jest własnością wirtualnej spedycji Blue-Trans Spedition. Zakaz kopiowania oraz rozpowszechniania poniższych treści, wszelkie prawa zastrzeżone.
1.2. Każdy pracownik firmy ma obowiązek znać oraz przestrzegać regulamin firmy i TruckersMP.
1.3. Zarząd firmy składa się z następujących stanowisk: Szefa, Vice-Szefa oraz Menadżera.
1.4. Za wszelkie istotne decyzje oraz kwestie formalne związane z firmą odpowiedzialny jest zarząd.
1.5. Wszelkie problemy w firmie staramy się rozwiązywać wspólnie, zaś zarząd dokłada wszelkich starań w celu jak najbardziej pomyślnego rozwiązywania ich.
1.6. Obowiązuje zakaz wchodzenia w konflikty z członkami innych spedycji i graczy TMP. Staramy się godnie reprezentować wizerunek firmy, gdyż każdy pracownik jest jej wizytówką. W razie konfliktów lub prowokacji ze strony członków innych spedycji, niezwłocznie powiadom zarząd firmy. Nie wchodź z nikim w dyskusje na własną rękę!
1.7. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie po upływie 24h od ich publikacji.2. OGÓLNE ZASADY


2.1. Podstawą jest posiadanie gry Euro Truck Simulator 2, wraz z wszystkimi dodatkami mapowymi - Going East, Skandynawia, Vive La France, Italia, Beyond the Baltic Sea, Road to the Black Sea wraz z najnowszym dodatkiem mapowym - Iberia.
2.2. Kierowca nie może być zatrudniony w dwóch firmach naraz.
2.3. Każdy pracownik firmy musi brać czynny udział w życiu firmowym (obecność na serwerze TeamSpeak 3, odwiedzanie forum firmowego, jazda z członkami firmy). Zarząd Firmy może egzekwować brak aktywności ostrzeżeniem lub wydaleniem z firmy.
2.4. Pracownicy, którzy przebywają na komunikatorach głosowych innych firm, zobowiązani są do dodania przed nickiem tagu [BTS] (np. [BTS] Duch) lub [BTS-R] w przypadku rekrutów (np. [BTS-R] Duch).
2.5. Każdy pracownik musi mieć dostępny (oraz posiadać):
  a) publiczny profil na Steamie (przykład prawidłowej konfiguracji – zdjęcie),
  b) publiczny profil na TruckersMP (przykład prawidłowej konfiguracji – zdjęcie),
  c) publiczny profil na Trucksbooku (przykład prawidłowej konfiguracji – zdjęcie).
2.6. W firmie obowiązuje okres rozliczeniowy, tygodniowy, który trwa do każdej niedzieli, do godziny 23:59.
2.7. Firma wykorzystuje autorski system do rozliczania tras na poczet okresu rozliczeniowego.
  a) System Trucksbook jest obowiązkowy u każdego pracownika, ale wykorzystywany jest on głównie w celach pomocniczych.
2.8. Kierowca może wrzucić maksymalnie 10 tras dziennie.
2.9. Każda trasa oddana do systemu musi liczyć co najmniej 500 kilometrów.
2.10. Maksymalny kilometraż pojedynczej trasy może wynosić maksymalnie 10000 kilometrów.
zasada ta nie dotyczy tras wykonywanych przez World of Trucks.
2.11. Kierowca musi zastosować się do reguł wrzucania tras (odnośnik do tematu).
2.12. Firma uwzględnia trasy wykonane na serwerach:
  a) Simulation 1 -  z ograniczeniem do 110km/h;
  b) serwery Simulation oraz ProMods - trasy wykonane przez World of Trucks lub z maksymalną prędkością 110km/h (nie więcej) - dotyczy serwerów, które mają ograniczenie do 150km/h.
       - Wyjątkiem są konwoje firmowe/międzyfirmowe publikowane na naszym forum (w takim przypadku należy w zakładce "Dodatkowe info" zamieścić adnotacje z tytułem imprezy)
  c) Konwoje na serwerach SCS
      - serwer hostowany: serwer stworzony przez osobę z zarządu lub osobę upoważnioną do tego!
      - jazda na serwerze dedykowanym: serwer wykupiony, oraz zasady jego zostały zaakceptowane przez sam zarząd firmy.
2.13. Każda osoba, która wykonuje trasę, musi w jej trakcie mieć włączony program Trucksbook (która jest też zalogowana do swojego konta).
2.14. Wszyscy pracownicy firmy zobowiązani są do reprezentowania firmy poprzez:
  a)  malowanie:
      - Kierowca - Kierowcy-zasady, punkt 3.4., podpunkt b),
      - Rekrut – Okres Próbny, punkt 5.2., podpunkt b).
  b) tag w grze [Blue-TranS] – kolor tagu (RGB - 0,126,239) - (przykład prawidłowej konfiguracji – zdjęcie),
  c) tablice rejestracyjne.3. KIEROWCY - ZASADY


3.1. Kierowcą definiujemy osobę, która ukończyła okres próbny.
  a) Wyjątkiem jest osoba przebywająca na „kwarantannie”, która nie posiada w pełni praw kierowcy.
3.2. Minimalna ilość kilometrów przejechanych w tygodniu wynosi 5000 kilometrów:
3.3. Norma tygodniowa musi się składać z minimum 2 tras.
  a) tylko dla Euro Truck Simulator 2 - bez zmian
  b) dla American Truck Simulator - minimum 1 trasa oddana z gry Euro Truck Simulator 2, reszta tras według dowolnej konfiguracji (ATS/ETS).
3.4. Kierowca ma obowiązek posiadać:
  a) w nicku TruckersMP - przedrostek „[BTS]” (np. [BTS] Duch) - (przykład prawidłowej konfiguracji - zdjęcie),
  b) malowanie dedykowane dla kierowcy - (przykład prawidłowej konfiguracji – zdjęcie),
  c) tablicę rejestracyjną z przydzielonym numerem oraz krojem tablic z Polski (np. BTS XX PL , gdzie XX to numer przydzielony kierowcy) - (przykład prawidłowej konfiguracji - zdjęcie).
3.5. Na każdego kierowcę przysługuje 42 dni urlopu w ciągu roku.
3.6. Pracownik który będąc w firmie dobrowolnie opuścił jej szeregi, ma trzy szanse na ponowne wstąpienie. Jednakże takowa osoba może wnioskować o ponowne zatrudnienie w firmie po upływie trzech miesięcy od potwierdzenia wypowiedzenia przez członka zarządu.4. PROCES REKRUTACJI


4.1. Minimalny wiek zgłaszającego to 18 lat (możliwe wyjątki).
4.2. Osoba składająca podanie nie może być zatrudniona w innej wirtualnej spedycji (tyczy się także TruckersMP oraz Trucksbook).
4.3. Proces rekrutacji składa się z:
  a) napisania podania przez kandydata,
  b) weryfikacji podania przez osobę (lub osoby) zajmujące się rekrutacją,
  c) zaproszenia na rozmowę wstępną i umówienia się na jazdę próbną,
  d) odbycia jazdy próbnej,
  e) oceny przebiegu jazdy próbnej przez uczestników (pracowników firmy),
  f) podjęcia decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na podstawie oceny jazdy próbnej.
4.4. Podania publikujemy na forum firmowym w dziale Rekrutacja, po wcześniejszym zalogowaniu się (oraz zarejestrowaniu) na w/w forum.
4.5. Wszelkie podania są weryfikowane od 1 do 3 dni.
4.6. Użytkownik może 3 razy starać się aplikować do firmy. Dotyczy to wyłącznie podań, które zostały odrzucone na etapie
  a) Jeżeli chodzi o ponowne aplikowanie do firmy ze względu na wcześniejsze odrzucanie podania, po trzecim razie użytkownik może ubiegać się dopiero dwa miesiące od ostatniego odrzucenia podania.
4.7. Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia osoby, której opinia wśród społeczności TruckersMP może budzić wątpliwości co do zachowania takiej osoby.
4.8. Po pozytywnej weryfikacji podania przez zarząd firmy, osoba odpowiedzialna za rekrutację zaprasza zainteresowanego na serwer TeamSpeak3 w celu ustalenia terminu jazdy próbnej.
4.8. Jazda próbna ma postać konwoju. Uczestniczą w niej kandydat, pracownicy firmy oraz osoba prowadząca jazdę próbną.
4.9. Po odbyciu jazdy próbnej, uczestnicy biorą udział w ocenie jazdy kandydata.
4.10. Podpis potrzebny do wzoru podania potwierdzający przeczytanie regulaminu to "Węże w kapuciach" (brak wpisanego hasła we wzorze podania skutkuje automatycznym odrzuceniem go).
4.11. Po zakończeniu jazdy próbnej, rekrut zostaje zapoznany z werdyktem odnośnie odbytej jazdy próbnej. W przypadku pozytywnej oceny, kandydat zostaje zaproszony przez osobę do tego uprawnioną w celu dokończenia procesu rekrutacji.
4.12. Kandydat po uzyskaniu negatywnej oceny jazdy próbnej, może starać się o ponowne złożenie podania do firmy miesiąc po odbyciu niezdanej jazdy próbnej.5. OKRES PRÓBNY


5.1. Rekrut, zatrudniony w firmie zobowiązuje się do wykonania normy dla rekrutów - minimum 15000 kilometrów w grze Euro Truck Simulator 2 w przeciągu dwóch tygodni od chwili zatrudnienia.
  a) Rekrut nie ma możliwości wykonywania normy dla rekrutów w grze American Truck Simulator.
5.2. Kierowca podczas okresu próbnego ma obowiązek reprezentować firmę poprzez:
  a) tag w nicku na Steamie [BTS-R] (np. [BTS-R] Duch) - (przykład prawidłowej konfiguracji - zdjęcie),
  b) malowanie dedykowane dla rekrutów - (przykład prawidłowej konfiguracji – zdjęcie),
  c) tablice rejestracyjne dla rekrutów - (przykład prawidłowej konfiguracji - zdjęcie) :
      - zawartość tablicy – BTS-R PL
      - kraj – Dania
5.3. Rekrut, który ukończył okres próbny z wynikiem negatywnym (np. za nieprzejechanie określonej liczby kilometrów, itp.), może starać się o ponowne przyjęcie do firmy 6 miesięcy od zakończenia ostatniego okresu próbnego.
5.4. Rekrutom nie przysługuje prawo do urlopu.
5.5. Rekrut ma obowiązek przebywać oraz być aktywnym na serwerze firmowym TeamSpeak, na kanale głównym "Rozmówki", podczas gry Euro Truck Simulator 2: Multiplayer.
5.6. Zarząd firmy może w każdym momencie zdecydować o przerwaniu okresu próbnego rekruta, jeżeli pojawią się przesłanki ku temu.
  a) Osoba taka ma zakaz ponownego dołączenia do firmy.
5.7. Rekrut po pozytywnym ukończeniu okresu próbnego objęty jest tzw. kwarantanną, która trwa jeden miesiąc, podczas której kierowca nie może otrzymać ostrzeżeń oraz nie może wziąć urlopu.6. SYSTEM KARNY


6.1.  W firmie akceptowalna jest ilość 3 aktywnych banów na TruckersMP. Czwarty aktywny ban kwalifikuje do zwolnienia z firmy, bez prawa do powrotu.
6.2. Firma posiada dwa rodzaje ostrzeżeń:
  a) zwykłe (m.in. za brak wykonania normy),
  b) dyscyplinujące (tzw. „żółte kartki”).
6.3. W zwykłych ostrzeżeniach:
  a) kierowca może otrzymać maksymalnie trzy ostrzeżenia,
  b) czwarte ostrzeżenie kwalifikuje do zwolnienia dyscyplinarnego z firmy.
6.4. W ostrzeżeniach dyscyplinujących:
  a) kierowca może otrzymać maksymalnie dwa ostrzeżenia,
  b) trzecie ostrzeżenie kwalifikuje się do zwolnienia dyscyplinarnego z firmy,
  c) ostrzeżenia te nie mogą być redukowane w analogiczny sposób jak zwykłe ostrzeżenia (System Karny, punkt 6.5.)
6.5. Kierowca ma prawo do redukcji zwykłych ostrzeżeń (raz w miesiącu) poprzez:
a) zrobieniu jednorazowo normy tygodniowej w postaci 15000 km z ładunkami z World of Trucks w grze Euro Truck Simulator 2. Brak wykonania w/w normy skutkuje otrzymaniem następnego ostrzeżenia tytułem niewykonania normy tygodniowej,
b) wykorzystanie punktów lojalnościowych (opisane w dziale dla pracowników o punktach lojalnościowych).
6.6. Wszelkie decyzje personalne podejmuje zarząd.
6.7. Otrzymywane ostrzeżenia są zachowywane do chwili zwolnienia z firmy.
#2
Aktualizacja regulaminu: 7 maja 2023r.


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości